fbpx
string(2) "on"
Zapisz się
na szkolenie

Szukane słowo...

PROJEKT E-ROZWOJOWY
realizowany on-line

Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów

NOWE WYZWANIA = NOWE ROZWIĄZANIA

W ciągu zaledwie 2 tygodni świat mocno się zmienił. Nowa rzeczywistość nie musi być jednak pozbawiona rozwoju pracowników i kompetencji.

Proponujemy nowe rozwiązania edukacyjne, na miarę XXI wieku i w pełni odporne na koronawirusa.

Te nowoczesne rozwiązania mają wręcz PRZEWAGĘ nad tradycyjnymi.

TRWALSZE

 • Każde szkolenie on-line można z łatwością nagrać w postaci ścieżki wideo i audio.

 

 • Dzięki temu uczestnicy tego szkolenia, mogą co jakiś czas do niego wracać. Łatwo wyszukiwać informacje i utrwalać wiedzę.

ŁATWIEJ DOSTĘPNE

 • W działaniach on-line można wziąć udział z dowolnego miejsca. Bycie w innym mieście czy na home-office nie jest problemem.

 

 • Jeśli ktoś jest niedostępny, może skorzystać z nagrań w terminie dogodniejszym dla siebie.

ANGAŻUJĄ MNIEJ CZASU

 • Tradycyjne szkolenia wyłączają uczestników z pracy na 1 lub 2 dni.

 

 • Działania on-line są krótsze, przez to każdego dnia pracownik może wykonać swoje zadania i jednocześnie rozwijać swoje kompetencje.

WIEDZA

 • Poznanie 3 głównych rodzajów ograniczeń myślenia (fiksacji słownej, funkcjonalnej i przestrzennej) oraz sposobów na ich przezwyciężanie
 • Poznanie koncepcji Error Management, dzięki której można uniknąć niepotrzebnych błędów i wyciągać lepsze wnioski z porażek
 • Poznanie najlepszych praktyk z systemów Getting Thins Done, Do It Tomorrow i The Focus Funnel – to przełoży się na większą pewność co i jak należy robić
 • Poznanie 2 strategii twórczego rozwiązywania problemów – Techniki Rozwiązania Idealnego oraz 8 etapów kreatywnego rozwiązania
 • Poznanie technik generowania rozwiązań (Odwrócenia Problemu, Mapy Myśli, Udoskonalonej Burzy Mózgów)
 • Poznanie technik selekcji rozwiązań (6 Kapeluszy myślowych de Bono, Macierzy Kryteriów, ZWI)
 • Poznanie zasad improwizacji i dostosowywania się do szybko zmieniającej się sytuacji

UMIEJĘTNOŚCI

 • Nauczenie się myślenia poza schematami, dostrzegania ograniczeń i wychodzenia poza nie
 • Nauczenie się generowania rozwiązań przy pomocy 3 różnych technik oraz wybierania odpowiedniego narzędzia w zależności od celu i sytuacji
 • Nauczenie się oceny i selekcji rozwiązań na podstawie zdefiniowanych wcześniej najważniejszych kryteriów
 • Nauczenie się projektowania innowacyjnych zmian w produkcie, procesie lub całej organizacji

POSTAWA

 • Przekonanie, że kreatywności można się nauczyć – nie jest to kwestia talentu czy wrodzonych predyspozycji
 • Przekonanie, że przy pomocy narzędzi i technik twórczego myślenia można rozwiązać większość problemów

Masz Pytania?

Plan szkolenia

Program projektu e-rozwojowego będzie realizowany przez różne aktywności. 

Jednym z nich będzie spotkanie na żywo trenera z uczestnikami w formie webinariów.

Przedstawiamy poniżej przykładowe tematy webinariów

Mogą Państwo skorzystać z wszystkich z nich, wybrać niektóre albo zaproponować własne tematy.

Webinarium nr 1 – Wyzwól umysł ze schematów

poznaj 3 rodzaje pułapek w myśleniu, które blokują Twoją kreatywność i naucz się je omijać

1,5-godzinne e-szkolenie, podczas którego uczestnicy:

 • zobaczą na przykładzie teledysku muzycznego, czym jest kreatywność i poznają jej 2 główne składowe
 • przekonają się na własnej skórze, wykonując ćwiczenia, jak mocno działają w nas schematy myślenia
 • nauczą się przezwyciężać fiksację słowną, czyli ograniczanie kreatywności przez słowa i związane z nimi skojarzenia
 • dowiedzą się, jak pokonać fiksację funkcjonalną, czyli dostrzegać w przedmiotach, aplikacjach i produktach inne zastosowanie
 • zobaczą, jak działają 2 rodzaje fiksacji przestrzennej i jak ich obejście pomogło rozwinąć się konkretnym projektom biznesowym

Webinarium nr 2 – Error management

naucz się popełniać błędy mądrzej, rzadziej i więcej się z nich ucząc

1,5-godzinne e-szkolenie, podczas którego uczestnicy:

 • poznają związek pomiędzy popełnianiem błędów, a odkrywaniem kreatywnych rozwiązań
 • posłuchają fragmentów wystąpienia sir Kena Robinsona, światowej klasy autorytetu w dziedzinie kreatywności
 • dowiedzą się, jak działa strategia samoutrudniania na przykładzie strzelania karnego w piłce nożnej oraz dlaczego jest tak szkodliwa
 • przetestują swoją zdolność do koncentracji na celu i ignorowania potrzeb własnego ego, podczas gry Zabawa w szacowanie
 • nauczą się lepiej uczyć na własnych błędach, nawet przed ich popełnieniem, dzięki analizie pre mortem

Webinarium nr 3 – Twórcze rozwiązywanie problemów

dowiedz się, jak krok po kroku twórczo rozwiązywać problemy na przykładzie konkretnego case’u biznesowego

1,5-godzinne e-szkolenie, podczas którego uczestnicy:

 • poznają krok po kroku strategię twórczego rozwiązywania problemów
 • nauczą się wyciągać Sedno Problemu, czyli formułować najistotniejsze Obszary Problemowe, którymi trzeba zająć się w pierwszej kolejności
 • przećwiczą Analizę Ograniczeń, czyli jasne określanie co MUSI BYĆ zrobione oraz czego NIE WOLNO zrobić
 • dowiedzą się, jak określać pożądane rozwiązanie w każdym z obszarów problemowych
 • poznają najczęstsze pułapki i problemy, spotykane przy twórczym rozwiązywaniu problemów

Webinarium nr 4 – Generowanie i ocena pomysłów

poznaj 5 technik, dzięki którym z łatwością wygenerujesz wartościowe pomysły i wybierzesz najlepsze z nich

1,5-godzinne e-szkolenie, podczas którego uczestnicy:

 • nauczą się, jaka błyskawicznie zmieniać perspektywę dzięki Technice Odwrócenia Problemu
 • nauczą się dokonywać odległych skojarzeń i łączyć je z pomocą Mapy Myśli
 • dowiedzą się, jakie przezwyciężyć zagrożenia Burzy Mózgów, by wreszcie przynosiła odpowiednie efekty
 • nauczą się szybkiej selekcji pomysłów, z wykorzystaniem Macierzy Kryteriów
 • nauczą się dokonywać ostatecznego wyboru za pomocą Techniki ZWI (Zalety, Wady, Interesujące)

Webinarium nr 5 – Technika Idealnego Rozwiązania

naucz się krok po kroku wprowadzać usprawnienia

1,5-godzinne e-szkolenie, podczas którego uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak decydować o tym, co w pierwszej kolejności wymaga w firmie usprawnienia
 • poznają krok po kroku proces udoskonalania, z wykorzystaniem Techniki Idealnego Rozwiązania
 • nauczą się szczegółowo opisywać docelowe, idealne rozwiązanie w każdym z kluczowych obszarów
 • nauczą się generować i wybierać odpowiednie rozwiązania
 • nauczą się tworzyć Action Plan (określać Kto? Co? Do kiedy? Jak? zrobić)

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

PODRĘCZNIK

Każdy z uczestników dostanie do wydrukowania Podręcznik, zawierający najważniejsze informacje ze szkolenia w formie pięknych infografik.
Podręcznik będzie także pełnił funkcję zeszytu ćwiczeń. Uczestnicy będą go używać zarówno podczas spotkania z trenerem na żywo (webinaria), jak i indywidualnej pracy.

Bazę wiedzy + testy

Uczestnicy dostaną dostęp do bazy wiedzy zawierającej artykuły poświęcone tematyce kreatywności i twórczego rozwiązywania oraz linki do wideo.
Do każdego artykułu jest przygotowany test sprawdzający, ile uczestnik z niego zapamiętał. Do wyników testu może mieć wgląd przełożony uczestników.

Chcesz sprawdzić inne terminy i szkolenia?

Opis działania

Przed rozpoczęciem projektu:

 1. zbadamy Państwa potrzeby rozwojowe przy pomocy ankiet on-line oraz wywiadów telefonicznych (skype’owych) oraz zbierzemy case’y z problematycznymi sytuacjami, w których istotna jest umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.
 2. wyślemy w formie elektronicznej materiały do uczestników oraz poprosimy ich o wykonanie zadania przedszkoleniowego (pre-work)
 3. wyślemy uczestnikom mailowo wideozaproszenie do udziału w projekcie, nagrane przez trenera, w którym omówi cele projektu i zasady udziału
 4. ustalimy terminy webinariów

 

W trakcie projektu:

 1. Uczestnicy wezmą udział w 5webinariach, spotykając się na żywo z trenerem. Każde z webinariów będzie nagrywane. Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrania wideo i audio przez cały czas trwania projektu
 2. oprócz wspólnych zajęć każdy z uczestników będzie miał także do wykonania indywidualną prace:- zadania opisane w Podręczniku Twórczego Rozwiązywania Problemów
  – przeczytanie wybranych artykułów z Bazy Wiedzy i wypełnienie testów, sprawdzających zrozumienie i zapamiętanie kluczowych treści
  – obejrzenie rekomendowanych wystąpień i zrobienie krótkich notatek
  – stworzenie projektu Usprawnienia, zgodnie z Techniką Idealnego Rozwiązania
  – udzielenie szczegółowej informacji zwrotnej do rozwiązań kolegów z grupy
 3. przez cały okres trwania projektu uczestnicy mają możliwość indywidualnych mailowych konsultacji z trenerem w tematyce kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów

 

 Na zakończenie projektu

 1. Każdy z uczestników dostanie spersonalizowany dyplom, podsumowujący wszystkie jego osiągnięcia w programie rozwojowym
 2. Państwo dostaną raport z oceną programu wyrażoną przez uczestników, pomiarem przyrostu wiedzy oraz rekomendacjami dalszych prac rozwojowych

PROWADZĄCY

 Andrzej Bernardyn

Trener Kreatywności. Twórca innowacyjnych produktów. W ciągu 14 lat pomógł ponad 5 000 osób rozwinąć kompetencje osobiste.

Mistrz Polski w kreatywności

Dwie trenowane przez niego drużyny zdobyły tytuł Mistrza i Wicemistrza Polski w kreatywności, na XV. Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu.

4-krotny reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata w kreatywności

W latach 2008-2011 cztery razy reprezentował Polskę jako sędzia kreatywności na Mistrzostwach Świata w kreatywności w Stanach Zjednoczonych.

Trener kreatywności

Wyszkolił kilkuset trenerów, którzy następnie wraz ze swoimi drużynami rozwijali umiejętności twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Wielu z nich odniosło sukcesy również w konkursach kreatywności, zajmując wysokie lokaty na Mistrzostwach Polski, a nawet Mistrzostwach Świata.

Twórca innowacyjnych produktów i marek

 

„Najlepsze szkolenie w jakim brałam udział”

dowiedz się dlaczego tak często słyszymy
taką opinię o naszych szkoleniach