fbpx
string(2) "on"
Zapisz się
na szkolenie

Szukane słowo...

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
  AKTREN Michał Taran z siedzibą w Warszawie (01-494), przy ul. Obrońców Tobruku 21a/15, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 599-249-99-26, REGON: 210427888,
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się na stronie aktren.pl/kontakt/
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO przez AKTREN MICHAŁ TARAN, w celu
  prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Podanie danych jest dobrowolne i pozwala Administratorowi na odpowiedź.
 • Niepodanie danych kontaktowych poskutkuje niemożliwością wysłania wiadomości.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmiotu świadczące usługi informatyczne w postaci udostępniania hostingu mailowego, strony internetowej, oraz serwisu systemów IT.
 • Pani/Pana Dane będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji oraz przez okres konieczny do ewentualnego zabezpieczenia roszczeń.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 • W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.